ETT AXPLOCK

Vi arbetar branschoberoende med produkter och system med krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet.

Kunden innehar patent för en speciell borrteknik som går under namnet orbitalteknik. Tekniken kombinerar en borrande och en fräsande rörelse hos borrens verktyg, vilket gör det möjligt att borra med hög precision i stackande material. Tekniken gör det också möjligt att göra försänkningar utan verktygsbyte. Företagets kunder finns idag främst inom flygindustrin.

SYSTEM FÖR ORBITALBORRNING

Tritech har under många år agerat som partner till företaget vad gäller utveckling av elektronik och mjukvara i inbyggda system. Tritech har för kundens räkning utvecklat ett komplett styrsystem för en ny generation av borrutrustning, omfattande hela produktutvecklingen från ax till limpa, vilket innebär identifiering och utveckling av elektronik och mjukvara, funktionstest, industrialisering, produktion och produktionstest.

 

Kundens kund är ett ledande bolag för kommersiella flygplan som kräver extrema krav vad gäller precision, tillförlitlighet och säkerhet. Speciellt kritiskt har radiolösningen varit, där man har laddad ned recept till styrsystemet via RFID, som måste vara tillförlitlig och fungera i alla sammanhang.

Slutresultatet har blivit en stabil, fungerande produkt, godkänd för kommersiell utrullning. Med borrens modulära uppbyggnad i mjukvaran har det skapats en plattform som enkelt möjliggör vidareutveckling av nya funktioner.

PRECISION OCH TILLFÖRLITLIGHET I KOMMERSIELLA FLYGPLAN

NYCKELORD

inbyggda system, elektronik, radio, industrialisering

SNABBARE UTVECKLING OCH HÖGRE GRAD AV ÅTERANVÄNDNING

Kunden är en ledande utvecklare och producent av avancerad fordonselektronik för den globala lastbilsindustrin. Produkt-utvecklingen bygger på egna plattformar för snabbare utveckling och högre grad av återanvändning.

UTVECKLING AV AVANCERAD FORDONSTEKNIK

Tritech har sedan många år varit en strategisk partner för att möjliggöra den expansiva produktutvecklingssatsning bolaget önskade med mål att äga och vidareutveckla egna produkter och plattformar. Tritech har på såväl expert- som projektbasis medverkat i utveckling av mjukvara, elektronik och kommunikationslösningar samt jobbat med test och verifiering i många av kundens produkter, såsom instrumentpaneler, digitala färdskrivare, telematikenheter, med mera. Alla dessa produkter har krav på hög tillgänglighet och realtidsprestanda. Vanliga kommunikationsprotokoll (CAN, K-lina,mm) inom fordonsbranschen förekommer ofta som en delkomponent i utvecklingen.

Under ett långt och framgångsrikt samarbete har kunden under de senaste åren kunnat ta steget från att enbart tillverka produkter åt sina kunder till att även satsa på utveckling av egna produkter. Kundens första egenutvecklade produkt, en digital färdskrivare, har inneburit stora framgångar för företaget.

NYCKELORD

inbyggda system, realtidssystem, kommunikation, fordonselektronik, volymproduktion

LÖNSAMMARE MJÖLKPRODUKTION

Kunden är en ledande, global leverantör inom farm management. Projektet innebar framtagning av robust IoT-system för automatiserad brunstdetektion av mjölkkor. Tritech har som utvecklingspartner tagit fram systemet som optimerar mjölkproduktion och lönsamhet på gården.

RADIOBASERAD LÖSNING FÖR BRUNSTDETEKTION

Tritech har i detta projekt med kunden utvecklat ett nytt radiobaserat system för automatiserad brunstdetektion hos mjölkkor.

Systemet bygger på radiobaserade aktivitetsmätare placerade på kon som kommunicerar med mottagare vanligen placerade i taket på mjökstallarna. Mottagarna ansluts sedan via en s k ”systemcontroller” till gårdens ”Farm Management System” där data analyseras för att ge bonden en optimal brunstdetektion för varje enskild ko. Genom en repeaterfunktion hos mottagarna och en möjlighet att placera dem i solcellsdrivna utomhuskabinett täcker man även gårdar där djuren betar fritt över riktigt stora områden.

Tritech har haft ansvar för hela projektet och tillsammans med kunden utvecklat systemets alla tekniska delkomponenter som:

  • Aktivitetsmätare (placerade på kon)

  • Aktivitetsmottagare

  • Trådlösa, solcellsdrivna repeatrar

 

Produkterna är designade för volymproduktion och levereras idag i stora volymer över hela världen. Produkterna är designade för extremt tuffa miljökrav samt certifierade för att kunna säljas internationellt.

 

Systemet ger bonden en automatisk brunstdetektion som minskar reproduktionskostnaderna och optimerar mjölkproduktionen samt därmed den totala lönsamheten på gården.

NYCKELORD

radiodesign, inbyggda system, gateway/repeater, industrialisering, certifiering radio, volymproduktion, komplett produktutveckling

FRAMTIDA HEMLEVERANSER 

DELEGERAD DIGITAL ACCESS EFFEKTIVISERAR LOGISTIKKEDJAN

En av de stora utmaningarna i de sista delen av varutransportkedjan är att säkra transporten till slutanvändarens dörr, och också säkra att ingenting går förlorat. I korthet – En säker transport.

 

Med dagens digitalisering ges transportören temporär access till dörrlåset via en digital krypterad nyckel som är giltig under en viss tid. Den digitala krypterade nyckeln lagras i en mobiltelefon alternativ i en smart wearable och möjliggör samma säkerhet som annat man hanterar på sin mobiltelefon. På så sätt kan din hemleverans av mat, paket effektiviseras och säkras, och utan tillgång till nyckel kan även andra få access under vissa tider.

 

Tritech har tillsammans med kunden utvecklat konceptet för säkerheten i hela kedjan, mjukvara, hårdvara, smart wearables och back end delarna av hela lösningen. Lösningen kommer introduceras på marknaden under 2018.

NYCKELORD

Smart wearable, BLE 5.0, gateway, säkerhet, assymetrisk kryptering, Amazon Web Services, backend mjukvara, industrialisering

REKORDSNABB UPPBYGGNAD AV KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR SMARTA ENERGISYSTEM

Projektet handlar om smartare energisystem och effektivare energianvändning. Tritech fick i uppgift att på rekordtid bygga stabil mjukvara för smartare och säkrare energisystem uppkopplat på internet.

KOMMUNIKATIONSHUB

Tillsammans med flera leverantörer i ett globalt projekt har Tritech levererat en kommunikationshubb för gas- och elmätare. Dessa kommunicerar med centrala system via mobilnätet och trådlös radio. Eftersom det är nödvändigt att kommunikationslösningen ständigt är uppkopplad har den designats med oerhört rigorösa krav på säkerhet, robusthet och skalbarhet.

Tritechs del av lösningen har omfattat kommunikationshubbens kärnfunktioner, såsom meshteknik för kommunikation, säkerhetslösningar för Internet of Things samt hur mjukvara kan laddas ned till kommunikationshubben under drift. Allt med krav på tillförlitlighet och säkerhet.

Projektet har varit utmanande på grund av en kort tidplan, inte minst då vissa krav inte var kompletta när arbetet påbörjades samt att alla standarder var ej satta initialt. Arbetet har drivits framåt med hjälp av ett antal versioner, där systemlösningen successivt har växt fram. Under 2 års tid har en stor mängd ingenjörer från Tritech arbetat med att designa och bygga mjukvaran för kommunikationshubben. Tritech har utgjort en av tre utvecklingshubbar för mjukvaran. De övriga har funnits i Storbritannien och Asien.

NYCKELORD

kommunikation, R/F Mesh, nedladdning mjukvara, säkerhet, IoT

MOBILANTENNER FÖR MAXIMAL KAPACITET OCH RÄCKVIDD

Kunden utvecklar högpresterande basstationsantenner för mobiltelefoni.

REMOTE ELECTRICAL TILT FÖR HÖGRE TILLGÄNGLIGHET

Tritech har utvecklat elektronik och mjukvara för en RET-enhet (Remote Electrical Tilt) Genom att justera antennloben så att räckvidden begränsas kan man installera fler antenner inom ett område och på så sätt betjäna flera mobiltelefonikunder.

Hårdvaran är baserad på en standardhårdvara från Tritech och flera av Tritechs egna standardmjukvaror. För maximalt fokus till industriell produkt ansvarade Tritech också för att producera elektroniken jämte testutrustning till dess produkten var stabil. Tritech genomförde därefter transfer av produktion till permanent kontraktstillverkare.

Kraven från kunden var att produkten skulle ut på marknaden i relativt stora volymer under kort tid, med kvalitet och funktion. Projektet genomfördes på extremt kort tid. De första prototyperna fanns framme efter fyra månader och en industriell produkt hade levererats i tusental efter nio månader. Arbetet genomfördes snabbt genom agil utveckling, parallella aktiviteter, hård prioritering, fokus och med leverans i tid som högsta prioritet.

Sedan första versionen har Tritech vidareutvecklat och nyutvecklat ytterligare RET mjukvara och hårdvara samt ansvarar för förvaltning, support och vidareutveckling.

NYCKELORD

RET, inbyggda system, egenutvecklad elektronik, antennnära, industrialisering, transfer av produktion

BIOMETRISK DATAFÅNGST FÖR DIGITAL IGENKÄNNING

- FRAMTIDENS TEKNIK REDAN IDAG.

Kunden är en global ledare inom biometrisk datafångst för pass och id-handlingar. Inom kort förväntas marknaden för biometrisk data växa stort – Snart kommer det i var mans hand finns lösningar för digial fångst av signatur, fingeravtryck, handgeometri, ögon, öronlober mm.

FLEXIBEL, SKALBAR PRODUKTPLATTFORM FÖR BIOMETRISK DATA

Tritech tagit designat och levererat nästa generation av en av företagets produkter, från konceptdesign till utrullning av färdig produkt. Produkten är modulär och skalbar och kommer att stå till grund för en helt ny produktfamilj. Lösningen baseras på COM Express moduler.

Utvecklingsarbetet har omfattat elektronik för bärarkort och interconnect, inklusive all inbyggd mjukvara. Integration har inneburit att koppla samma ett antal perifera utrustningar, såsom kameror, fingeravtrycksläsare, scanners, mm av olika fabrikat där gränsvärden gentemot standarder ibland måste tänjas. Integrationsarbetet har omfattat mycket mjukvaruarbete för att skapa en stabil produkt. Kapsling har till stor del återanvänts från tidigare produkter med de utmaningarna att fler funktioner skall in på liten yta.

Resultatet har blivit en flexibel och extrem skalbar produktplattform som har återanvänts i flera av kundens produkter. Utvecklingstiden från idé till marknadsintroduktion har varit kort.

NYCKELORD

biometri, komplett produktutveckling, integration, industrialisering, COM Express

SMART KLOCKA FÖR FALLDETEKTERING

Låt våra äldre kunna åldras med värdighet och frihet i sina egna hem. En av de vanligaste olyckorna för äldre är fallolyckor. Tänk om vi kunna detektera dessa fall och kunna larma sina nära och kära?

 

Det går nu genom en smart klocka som detekterar fall och positionerar var fallet sker, kommunicerar med en smart telefon som agerar gateway, till ett centralt system som sänder alarm till anhöriga alternativt dedicerade responscenters. Återkoppling kan sedan ske till personen som föll. På så sätt håller vi bättre kontroll på våra äldre.

Tritech har tillsammans med kunden utvecklat elektronik och mjukvara för den smarta klockan, som i sitt utförande ser ut som ett helt vanligt unisex armbandsur, hela backend tjänsten för larmhantering och koppling till anhörig och responsecenter, samt appar och användarupplevelse. Produkterna och tjänsterna kommer börja säljas under 2018.

 

Se bellpal.com

NYCKELORD

anpassad elektronik, BLE, machine learning, backend mjukvara, Amazon Web Services, app utveckling, User Experience.

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Sociala medielänkar

Kontor

Sundbyberg Tel. +46 8 410 120 00

Göteborg      Tel. +46 31 763 38 00

Linköping Tel. +46 13 211 880

Helsingfors  Tel. +35 8 40 829 76 60

Kontakta oss

OBS: Enligt GDPR-lagen ber vi er att ej uppge några personuppgifter i fritextfältet ovan.