Tritech möter framtiden vid Gardasjön

Under slogan ”Mot 2018 …” genomförde Tritech en konferens vid underbara Gardasjön i Italien under första helgen i oktober.

Frågan vi ställde oss var – Hur ser framtidens teknikföretag ut 2018? Vad är man bra på? Hur levererar man? Hur utvecklas man? Och vilka stora tekniktrender har slagit in?

Vi genomförde ett stort arbete med att titta på tekniktrender, kompetensutveckling, egenskaper som behövs för hos framtidens företag. Mycket av diskussionerna och arbetet rörde sig runt tekniktrender i allmänhet och Internet of Things (Sakernas Internet) i synnerhet.

Vi tror stenhårt på de uppkopplade system och vi ser fler och fler kunder på vår marknad som också tror på detta. Flera nya coola lösnings och produktidéer runt Internet of Things kreerades vid stranden av Gardasjön. Vi ser också att kunderna och marknaden i än större grad än tidigare vill ha stöd och hjälpt för att anamma ny teknik och att på bra sätt hitta processer för att snabbt, effektivt och med hög kvalitet leverera affärsnytta med hjälp av ny teknik.

Vi hann också med teambuildingsaktiviteter i bergen runt Gardasjön på såväl cykel som till fots. Och såklart smaka på det italienska köket!

Efter helgen kom vi hem med en stor portion ny energi för att möta utmaningarna inför 2018. Redan veckan som gått har vi presenterat 2 idéer hos 2 av våra kunder.

Framtiden är redan här …

- Åke Wernelind