Internet of Things fyller upp framtiden på Tritech

Internet of Things kommer betyda omdefiniering av delar inom kommunicerande inbyggda system såsom dessa definieras idag i och med att allt skall kunna vara uppkopplat på Internet – Det gäller övergripande systemarkitektur, säkerhetsaspekter, tester, möjligheter till uppgradering av funktioner, ny teknik, etc. Tritech har bidragit till byggande av Internet of Things via t ex uppkopplade elmätare, uppkopplade låssystem och system för R/F mesh. Tritech har formulerat sina delar av Internet of Things i the ”Future Roadmap”, som beskriver förändringar på marknaden såväl som i tekniken. Tritech skall ta en marknadsandel av att bygga the ”connected society”.

Som ett led i detta gör Tritech inför nästa år en större satsning på exjobb inom Internet of Things och Fog networks. Samtliga exjobb syftar till att analysera och utveckla olika tekniska delar inom Internet of Things. Delar som idag ligger precis på teknikens framkant. Områden som kommer behandlas är bland annat:

  • Cloud-teknik i gateways

  • Plattformar, protokoll och standarder inom “fog networks”

  • Smarta noder och att dela information inom IoT och ”the fog”

  • IoT Security inom dessa områden

Vi hälsar 8 exjobbare välkomna! Fyra olika exjobb samt ett joint venture tillsammans med kund kommer rulla under våren. Vi ser fram emot en spännande och utvecklande 2016 där vi tillsammans skall erövra den snabbväxande IoT marknaden!

- Gunnar Winqvist Tjäder