Tritech satsar på entreprenörer och söker nya tillväxtområden

Tritech, som är experter på utveckling av intelligenta, uppkopplade system, firar i år treårsjubileum för sina båda dotterbolag Tritech Solutions och Tritech Göteborg. Strategin att växa genom nya entreprenörsdrivna dotterbolag har visat sig vara framgångsrik. Nu söker Tritech efter nya entreprenörer inom IoT för fortsatt tillväxt.

Tillsammans räknar de bägge bolagen nu med att omsätta 50 miljoner kronor med bra lönsamhet. Totalt förväntas Tritech omsätta drygt 150 miljoner kronor i år. Företagets nästa tillväxtmål är 250 miljoner kronor år 2018.

– Som en del i denna tillväxtplan ser vi oss nu om efter fler entreprenörer som vill växa tillsammans med Tritech. Vi ser tydligt att alltmer blir uppkopplat och det finns tillväxtpotential inom allt som har med uppkopplade prylar eller så kallad Internet of Things, IoT, att göra. Vi tror att våra nästa entreprenörssatsningar kommer finnas inom IoT, säger Åke Wernelind, som är vd för Tritech Technology AB.

BAKGRUNDEN TILL TRITECH SOLUTIONS:

Jörgen Carlsson (idag vd för Tritech Solutions) och Patrik Björklund hade planer på att förvärva en verksamhet inom inbyggda system och IoT när de träffade Tritech på en mässa. Deras kompetens och leverantörskontakter matchade Tritechs behov och resulterade i bildandet av ett gemensamt bolag.

Jörgen och Patrik förde med sig kunskapen om standardsystem och många leverantörskontakter in i det nybildade bolaget, som med hjälp av den ingenjörskompetens som fanns inom Tritech specialiserade sig på att snabbt ta fram kundanpassade datorlösningar i krävande miljöer, såsom hybridkraftsystem till basstationer i Afrika, Asien och Latinamerika.

BAKGRUNDEN TILL TRITECH GÖTEBORG:

Även Magnus Janemyr (Göteborgsbolagets nuvarande vd), Susanne Andersson och Tommy Johansson, då arbetskamrater på ÅF, hade diskuterat att starta eget när de inledde samtal med Tritech i februari 2013. Paketlösningen med de tre passade Tritech som handsken, verksamheten kom igång snabbt och i dag har Göteborgsverksamheten 33 medarbetare.

Tritech söker kontinuerligt entreprenörer med bra idéer som passar inom ramen för det uppkopplade samhället och tillför något som inte finns inom Tritech i dag. Det kan vara produkter, tjänster, nya geografiska regioner eller kundnischer.

– Vi är också öppna för att låta entreprenörer sitta på Tritechs kontor och jobba, då vi har plats och utrymme, och på så sätt låta ett samarbete växa fram, säger Åke Wernelind.

/Jörgen Carlsson