2017 – Tritech blickar framåt

Nu går vi in i 2017. Vi konstaterar att vi gjorde ett bra resultat under 2016 och vi har tillsammans med våra kunder skapat en hel massa bra produkter och lösningar med fokus på framtiden. Självklart finns det alltid lärdomar att ta med sig från förgående år. Vi kan exempelvis bli tydligare i vår kommunikation till vår bransch och omvärlden med vilka vi är och vad vi gör, eftersom intresset växer för IoT och därmed även vikten av att visa upp oss.

För 2017 tror vi på fortsatt tillväxt. Vi fortsätter att utveckla våra leveransformer så att vi i än högre grad snabbt kan ta fram produkter till marknaden, med kvalitet. Vi ser en stadigt ökande efterfrågan på att koppla upp prylar, Internet of Things. Vi ser att vår marknad snabbt vill ha ut nya produkter och lösningar där time to market är väsentligt. Snabbhet, med bibehållen kvalitet är något vi lärt oss under tidigare år, och vill utveckla vidare på vår marknad under 2017. Under 2017 tror vi på ett fortsatt växande och lönsamt Tritech som skapar värde på vår marknad och för våra kunder.

– Åke Wernelind, VD