Från exjobb till anställd


Under hösten har jag gjort mitt examensarbete på Tritech i Sundbyberg. Det är det sista momentet i min civilingenjörsutbildning inom informations- och kommunikationsteknik på KTH. I mars börjar jag min anställning som konsult och mjukvaruutvecklare inom inbyggda system.

Det som lockade mig med det här företaget från första början var deras verksamhetsområde, inbyggda system, och att de hade intressanta uppdrag inom bland annat fordon, tåg och medicinsk teknik.

När jag började i september fick jag ett intryck av en arbetsplats med en bra företagskultur, trevlig stämning och öppna och välkomnande kollegor. Jag blev glatt överraskad över det stöd och den uppskattning jag fick under min tid här. Redan från första dagen blev jag inkluderad i verksamheten och i sociala aktiviteter, vilket gjorde att jag snabbt kände mig som en del av gruppen. Det var ingen självklarhet för mig att börja jobba på det företag jag gjorde exjobb. Men eftersom jag trivts bra under examensarbetet och den positiva bilden av företaget bara har förstärkts, valde jag att stanna kvar när erbjudandet kom.

Ett tips till andra exjobbare är att inte vara rädd att fråga efter och ta del av de kompetenser som finns på företaget och använda det i sitt arbete. De flesta kollegor tycker bara det är roligt att få dela med sig av sina kunskaper och idéer.

Ett annat tips, när det gäller att gå från studier till arbetsliv, är att tänka igenom vad som är viktigt för en själv på en arbetsplats. För min del tror jag att Tritech och rollen som konsult kan erbjuda mig roliga och utvecklande utmaningar inom många olika teknikområden. Tritech visar också att de inser värdet av en jämställd arbetsplats, vilket är viktigt för mig.

Kombinationen av gemenskapen här med kollegorna under hösten och insikten av att min nya arbetsplats är en som ständigt vill förnya sig genom att stödja idéer och initiativ till utveckling även internt, var vad som avgjorde det för mig – inte bara att jag fått in en fot genom exjobbet.

– Kajsa Elfström