Teknikkväll: SDR

Det är dags för ännu en av Tritechs uppskattade Teknikkvällar a' la upplägget "Pizza, Pilsner & Teknik" :)

Denna gång är det Oscar som ska snacka Mjukvaruradio (SDR) och överskriften lyder: Vad SDR är jämfört med traditionell radio, är vad en smart-phone är jämfört med en Dumb-Phone

Han ska hjälpa oss bena ut funderingar som:

  • Vad är Mjukvaruradio (SDR)?

  • Var passar Mjukvaruradio in på teknikkartan?

  • Vad finns det för begränsningar, men framför allt, möjligheter?

  • Och vad är det som gör tekniken så ”disruptive”?