Tritech tar fokus på Startup’s


Tritech vänder blicken mot Startup’s via Tritech Innovation Labs

Startups har briljanta idéer och vet vad som krävs för produkter och tjänster skall kunna säljas och marknadsföras enligt plan. I flera fall saknar dock Startups den tekniska kunskapen som krävs för att förverkliga målen. Länken däremellan är Tritech Innovation Labs. Vi talar så man begriper! Alltid full fart framåt! Vi förstår att det finns många anledningar till att en Startup måste lansera så snart som möjligt.

Med de ingångsvärdena var vi, Åke Wernelind VD på Tritech och Fredrik Danelius, ansvarig för erbjudanden ”Innovation Labs” på Sthlm Tech Fest. Och som förväntat när man använder buzz-ord som ”tech” och ”startup” i samma mening var hela stan där och några till. Det räcker dock inte att bara vända sig till entreprenörer och Startups som målgrupp. Hela ekosystemet är viktigt (investerare, ”influencers”, entreprenörer, utvecklare, …).

Vi kom i alla fall stärkta från Sthlm Tech Fest att ”Tritech Innovation Labs” har en tydlig plats bland Startups. Det finns ett stort behov att snabbt och kostnadseffektiv ta en produkt eller tjänst till marknaden, med fokus ”lansering så snabbt som möjligt” utan att det alla gånger finns klara specar, tydlighet i tekniska vägval eller exakt hur man löser vissa saker, men ändå göra det. Där kommer ”Tritech Innovation Labs” in. Pedagogiska. Snabba. Helhetslösande. Flexibla.

/Åke Wernelind & Fredrik Danelius

Läs mer om Tritech Innovation Labs

Kontaktperson för Tritech Innovation Labs är Fredrik Danelius