Vad gör en ingenjör?" TechEQ frukosten den 21a september


Tritech arrangerade TechEQ seminarium i torsdags (den 21a september) på ämnet "mentorer". Det blev intressanta diskussioner med Linda Wäppling från Pepp i spetsen. Förutom att introducera mentorskapsprogrammet Pepp, dess upplägg och syfte gick vi in på djupare samtal.


Det handlade om fördomar om branschen och ingenjörsyrket som sådant. Som ung tänkte jag "Jag är ingen datanörd, jag kan inte bli ingenjör" säger någon. "Med alla val inför studietiden kan det också kännas otryggt att välja ett så brett yrke som ingenjör" säger någon annan. "Det är upp till oss att förtydliga för unga vuxna vad en ingenjörsutbildning kan mynna ut i, så att begreppet inte blir så luddigt". Det nickas och hålls med, så hur går vi vidare? Hur tar man ett omtag om fördomar som cirkulerar runt ingenjörsyret på ett sätt så att unga vuxna blir rätt informerade om vad de väljer - eller väljer bort?


Trots tunga frågor så tidigt på morgonen kom förslag på lösningar från hela salen. "Många som är ingenjörer idag har föräldrar i samma bransch.." säger en Tritechare. "Om man även kan ge icke-ingenjörsföräldrar information om yrket, kan man kanske få draghjälp att sprida kunskap och locka unga till branschen även utanför skolorna?" "Precis, som ett mentorskap för föräldrar" håller någon med. Händer räcks upp och folk vill fylla i men seminariet börjar lida mot sitt slut. Vi når ingen lösning på hur unga vuxna ska få upp ögonen för ingenjörsyrket denna morgon. Däremot hoppas vi att den samling människor som kom till oss tar med sig ämnet tillbaks till sina kontor och fortsätter sprida lösningar. Nästa steg är att ta förslagen från frukostseminariet till mötesrummen.