Spray N' Pray - Sanna Grönlund om projektledarrollen

Sanna kommer direkt från spinningpasset och placerar en banan och en nutrilett-shake mellan oss på bordet. Hon har en ingenjörsutbildning inom produktutveckling och design plus en masters inom industriell ledning och innovation från Uppsala Universitet. Efter det har hon jobbat som mekanik/plast -konstruktör på Gambro och startat eget med vänner inom produktutveckling i skidindustrin. Nu har hon varit projektledare på Tritech i tre månader och ser på sin roll som en slagman.

Vad är en bra projektledare?

En bra projektledare ska gärna vara lite dålig på allt. Jag är helt öppen med att jag inte kan något extremt bra, men jag vet vilka som har koll! Någon sade en gång till mig att en projektledare skall vara som en slagman i baseboll. Man står där med klubban redo att skicka iväg bollarna i rätt riktning, för börjar man plocka på sig bollar blir ingenting klart. Det gäller att ha nätverket, kunskapen och koordinationen för att skicka iväg åt rätt håll.

Time-to-Market -Hetsen

Den största utmaning ser jag ändå är branschens syn på produktutveckling och time to market. Utmaningar är självfallet spännande. Det ger nya lärdomar och möjlighet att utvecklas. Det kommer nya rön och ny avancerad teknik i ständig takt. Man vill och måste göra allting på en gång för att hinna med och då kanske man inte vågar nischa sig från konkurrenterna, så för en projektledare blir det då ännu stramare att hålla tid/budget/kvalitetsmål. för att vara i framkant måste man våga ha en strategi! Det låter enkelt. Men i verkligheten är det svårare. Affärer/produktutveckling handlar alltid om val. Vart ser man till att styra sin skuta? Stämmer det mot strategin? Tar vi beslut som leder oss mot företagets mission eller vision?

Spray N’ Pray Om man behöver hjälp med något men inte vet vem man ska vända sig till så tänker jag ibland ”Spray N’ Pray”. Nöj dig inte med en person, i ett medelstort eller stort företag finns oändligt med nätverkningsmöjligheter. Och det är nästan en garanti att fler har stött på samma problem som du tidigare i sin karriär. Samla in lösningar som offerter och hör dig för, innan du sitter för länge på ett problem. Om det inte är lösningarna du väljer har du åtminstone vidgat dina vyer. Var ödmjuk till uppgiften och se till att våga lyfta blicken och se vad som finns därute. Det är väl den största missen, att sitta för länge med sitt problem själv.

Vi är som små företag i företaget

Tritech särskiljer sig genom att inte bara skicka ut människor på timbasis utan erbjuda helhetslösningar för kunden där vi tar över allt ansvar från start till slut. Vad ser du som utmaning för en projektledare i ett sådan affärsidé? ” Alltså skillnaden ligger ju i hur man ser sig själva som företag. Ser jag mig som ett rent konsultbolag blir det fokus på tiden man är hos kund. Ser vi oss som ett lösningshus så blir fokus på att man måste tänka som en entreprenör själv. Vi blir som små företag i företaget, det gäller att hitta de som tycker det är kul att få mycket ansvar och ta ett helhetsgrepp och inte bara tänka smått. Jag tror det är nyckeln.

________________________________________________________________________

TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system för att realisera nya innovationer, tjänster och prylar inom IoT. Vi är ett produktutvecklingsbolag för såväl större etablerade bolag som start-ups inom industrin. Vi kan hjälpa våra kunder i hela processen, från idéframtagande till färdig produkt.

Tritech är ett juste företag där vi får varandra att utvecklas och där alla får synas. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och optimism. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke. Bli en del av något riktigt häftigt, sök idag! > Karriär på Tritech