Naturliga tankar om AI


Var man än vänder blicken idag så är det svårt att undgå det heta området artificiell intelligens. Detta koncept och dess grenar (såsom maskininlärning) är ännu ungt, så det spekuleras vilt inom både akademi, industri och andra intressenter i vad dessa system kommer vara kapabla till i framtiden. Men en sak är de flesta överens om; vi måste förbereda oss.

Vid stora teknologiska framsteg har vi sett omfattande förändringar i vårt samhälle. Den industriella revolutionen banade väg för den moderna välfärden men drabbade oss också med global uppvärmning. Ökningen i produktivitet som uppstod i och med maskinernas intåg tycks än idag inte se någon avmattning. Det som däremot hänt på senare år är att det tidigare ständigt ökande behovet av arbetade mantimmar har stannat av. Samma slutsas dras i forskningsartikeln "The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?", där Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne (2013) estimerar att 47% av sysselsättningen i USA riskerar att automatiseras inom de närmsta decennierna.

Kort sagt, de maskinella hjärnorna förväntas bli ännu smartare och ersätta oss i allt fler roller. Redan idag kan de hitta våra tumörer, de kan skriva nyhetsartiklar och musikstycken, de kan till och med utveckla sin egen mjukvara ... och då har vi inte ens nämnt begreppet "superintelligens" än! Så det är onekligen tid att vi börjar förbereda oss. Arbete, utbildning, etik och lagstiftning är bara några saker som behöver ses över. Vem är ansvarig när en självkörande bil krockar? Hur bör en robot bedöma det klassiska spårvagnsproblemet? Dessa frågor är typexempel på problematik som står och knackar på dörren redan idag.

Det minsta man kan göra är att hålla sig uppdaterad i ämnena och att börja fundera på hur AI ska hanteras. Vi har en enormt spännande tid framför oss och jag är glad att få vara en del av den utmaningen. Låt oss nu göra det bästa för vår framtida värld genom noga eftertänksamhet, både mänsklig och artificiell sådan.

Ludvig Michaelsson

Systemutvecklare på Tritech

__________________________________________________

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för så väl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.

Läs mer om att vara Tritechare.