2018 - Tritech blickar framåt


2018 - Ett år med stora förhoppningar.

Vi avslutade just 2017 med bra resultat, tillväxt och en mycket intressant projektportfölj med massor av inslag av innovativa produkter för framtiden.

Vi ser en fortsatt tillväxt under 2018. Vi kommer arbeta än mer för att få fram snabbare resultat i våra projekt. Vi ser att Internet of Things och intelligens i en eller annan form finns med i alla produkter för framtiden. Fler prylar och ”gadgets” för uppkoppling har vi sett under senaste året och förväntar oss att detta fortsätter också framåt. Vi har idag ett större inslag av projekt från mindre bolag och start-ups/entreprenörer än tidigare. Kul och spännande!

Lärdomar att ta med sig framåt är att marknadsdrivet måste finnas i ännu högre grad i vårt sätt att arbeta, snabbt och i synk med marknaden. Vi skall ha ingenjörskonst med marknadsdriv och snabbhet. Man ser här en viss förändring i produktutvecklarens roll.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2018 med lyckade projekt, nya produkter till marknaden och nöjda, lönsamma kunder.

Åke Wernelind, VD