Industri 4.0 - den fjärde industriella revolutionen


Hur vet man om man befinner sig på branten till en industriell revolution? Eller kanske rent av redan står med ena foten i? År 2011 myntade den tyska regeringen begreppet Industri 4.0 för att beskriva morgondagens uppkopplade fabriker med automatiserad produktion av varor. Begreppet har sedan dess blivit synonymt med den fjärde industriella revolutionen, men vad betyder det egentligen?

När vi blickar tillbaka på de tidigare industriella revolutionerna är det ganska enkelt att peka ut det tekniska genombrott som föranlett revolutionen. Få skulle antagligen motsätta sig det faktum att de första tre industriella revolutionerna var ett resultat av ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken. Vad vi om 100 år kommer se tillbaka på som den fjärde industriella revolutionen är däremot lite mer otydligt. Enligt Wikipedia är dess viktigaste beståndsdelar robotik, AI, nanoteknologi, kvantdatorer, bioteknik, Internet of Things, 3D printing och självkörande fordon – snarare en samling teknikområden än en revolution, eller?

Jag tvivlar inte en sekund på att vi är på väg in i en ny paradigm men jag har svårt att se att vi om 100 år kommer att använda 8 teknikområden för att beskriva den. Jag tror snarare att vi kommer se tillbaka på den här perioden med ett ord. Data. När jag säger data menar jag det vi idag kallar för big data och framförallt data mining aspekten av det. För visst är det väl så att när vi idag tänker på framtidens fabriker går tankarna genast till Internet of Things, en fabrik där allting är uppkopplat. Men uppkopplat till vilket syfte? Vad har vi för nytta av att roboten som drar åt muttrarna på en bil kan kommunicera med resten av fabriken?

Internet of Things ger oss möjligheten att utvinna otroliga mängder data från varenda steg i tillverkningsprocessen men också från den färdiga produktens hela livscykel. Data som kan användas för att i ett tidigt skede upptäcka fel i tillverkningsprocessen. Data som kan användas för att träna artificiell intelligens. Data som kan användas för att utveckla nästa generations produkter.

Oavsett om du som läser håller med mig i det jag skriver eller ej kan vi nog enas om det faktum att vi inom de närmaste åren kommer att se enorma förändringar inom både industrin och arbetsmarknaden i stort. Och precis som den tredje industriella revolutionen banade väg för vår bransch idag kommer nu en hel uppsjö av arbetstillfällen att kunna skapas där endast kreativiteten sätter gränserna.

Så nästa gång du står i slag att koppla upp någon gammal grunka tycker jag att du ska unna dig tanken "vad mer kan jag göra av den data som nu blir tillgänglig?".

Viktor Selleby

Applikationsutvecklare på Tritech

LÄS ANDRA INLÄGG FRÅN TRITECH

TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för så väl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.