Who creates technology?


Tekniken driver hela tiden samhället framåt och påverkar hur vi lever, arbetar och umgås. För att åstadkomma en hållbar teknikutveckling som gynnar hela samhället krävs mångfald i tankar och perspektiv. Kvinnor utgör hälften av befolkningen (ja det är sant!), men inom teknikbranschen är vi kraftigt underrepresenterade, vilket gör att vårt perspektiv - tillsammans med perspektiven av andra underrepresenterade grupper - ofta inte finns med.

På konferensen Women in Tech som ägde rum igår på internationella kvinnodagen, samlades hundratals kvinnor för att prata teknik och framtid. Något som lyftes under flera av föreläsningarna var just faktumet att en stor del av dagens teknik baseras på de som grundar den - vilket i stor utsträckning är just män - och flera av föreläsarna tog upp konkreta exempel på problem med underrepresentation av samhällsgrupper inom teknikbranschen.

Joy Buolamwini, som kallar sig för kodpoet och är grundare av Algorithmic Justice League, presenterade resultat från sin forskning på MIT Media Lab. Hon hade undersökt hur väl de mest framstående ansiktsigenkänningssystemen som finns idag klarade av att identifiera kvinnor och män av olika hudfärg. Föga förvånande, så var systemen riktigt bra på att känna igen vita män, medan de hade svårare att urskilja mörkhyade kvinnors ansikten. Hon kallar detta fenomen för “the coded gaze” och menar att den här tekniken baseras på orättvis inkludering vilket i sin tur kan leda till diskriminering.

Danica Kragic, som forskar inom robotik på KTH, tog också upp vikten av olika perspektiv bland teknikutvecklarna. Hon menade på att vi snart kommer se fler och fler robotar i samhället, ett teknikområde där artificiell intelligens kommer vara betydande. Om vi då ska banka in någon sorts etik och moral i våra robotar för att lita på att de kan ta rätt beslut i olika situationer är det viktigt att alla samhällsgrupper kan bidra med sina erfarenheter för att robotarna ska kunna representera våra åsikter och val.

Vårt uppdrag som teknikföretag borde därför vara att öka inkludering och mångfald så mycket det bara går. Dessutom måste vi visa att vi jobbar aktivt med att förbättra jämställdheten för att kunna behålla och anställa fler kvinnor på vår arbetsplats. "We must all take our responsibility and take part" som en föreläsare sa, och se till att teknik introduceras och används i samhället på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Johanna Nordlöf, Kajsa Elfström

Mjukvaruutvecklare inom inbyggda system

Liknande inlägg

- Vad är en ingenjör för dig, Sanna Grönlund

- Jämställs bransch innan pension? Johanna Nordlöf

- Tritech ger unga inblick i teknikbranschen

Bild från Bredda Bilden, en bildbank för att komplettera bilden av teknik

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för så väl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.

Läs mer om Tritech

Läs mer om karriär på Tritech

Kika på lediga jobb och medarbetare