Utveckla kod och bygga med Lego


Sandbox-spel, som till exempel byggsatser i Lego, handlar om att koppla ihop tusentals pusselbitar för att lösa ett problem eller att realisera en idé. Låt oss säga att vi exempelvis ska bygga en by. Inledningsvis kan Legoprodukter användas som var för sig löser delar av problemet -- kanske har vi byggsatser till ett sommarhus, ett sjukhus och en tågstation. Var för sig löser de inte hela idén om att bygga en by men om de kombineras kommer vi en bra bit på vägen.

Att bygga med Lego utvecklar förmågan att lösa små problem och koncept, vi konstruerar en trappa eller ett kök, alltså delar av ett helt hus som i sin tur är en del av en by. I takt med att vi blir mer bekväma med våra byggen kan tidigare koncept återanvändas för att ta fram nya idéer.

För att bygga snabbare finns två möjligheter, antingen kan Legot byggas tillsammans med en annan person eller så köps en ny Legoprodukt som löser de problem som uppstår. I mjukvaruvärlden skulle den senare lösningen kunna motsvara ett bibliotek, och om vi pratar om C++ som exempel behövs dessa produkter/bibliotek byggas var för sig innan de går att använda. Varje produkt/bibliotek innehåller en lösning på ett specifikt problem, precis som en byggsats Lego innehåller pusselbitarna för att bygga en specifik produkt.

Så, även inom mjukvaruutveckling gäller samma sak som för att ro iland ett Legoprojekt - ska projektet bli klart snabbare krävs att flera personer arbetar tillsammans, alternativt att färdiga produkter köps in som löser delar av problemet. När väl alla delar på ett eller annat sätt är införskaffade och ska kopplas ihop kan varje rad kod liknas vid en enkel Legobit.

Mjukvaruutveckling och sandbox-spel har i grunden samma egenskaper. En Legobit eller en rad kod i sig är ingenting, men utan den kan hela bygget kollapsa. En annan gemensam faktor är att bägge aktiviteterna har ett slut - antingen finns en produktägare som inte vill betala mer eller så finns föräldrar som säger att man måste städa sitt rum för att det kommer besök.

Michael Kmoch

Kollega på Tritech

VIDARE TILL ANDRA INLÄGG

Who created technology?

Kan man lära gamla hundar sitta?

Vad är en ingenjör för dig?

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för så väl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.

Läs mer om Tritech

Läs mer om karriär på Tritech

Kika på lediga jobb och medarbetare