Learning is the new currency


Magnus Janemyr är 44 år och VD för Tritech Göteborg. Efter 18 år lång erfarenhet inom rekrytering av ingenjörer med mjuk – och hårdvarubakgrund har han upptäckt en förändring i vad han värdesätter hos de kandidater som söker. Det hela började för några år sedan när Magnus rekryterade en student från teknisk fysik. Kandidaten hade egentligen inte rätt utbildningsbakgrund för rollen, men Magnus fick istället upp ögonen för andra egenskaper.

– Kandidaten lärde sig otroligt snabbt och hade en riktig instinkt för problemlösning. Han var inte färdigutbildad men imponerade ändå, och funkade bra i rollen. Och jag tror det var just den rekryteringen som blev startskottet för en ny målgrupp inom min rekrytering, berättar Magnus.

Magnus pratar vidare runt vem som egentligen söks i det hav av människor utan ”rätt” teknisk bakgrund.

- Jag anställer personen som du ville jobba i samma labbgrupp med i plugget. Även om personen inte har alla rätt på Cv:t kan det mycket väl vara den som verkligen tillför något till gruppen och det betyder mer. Jag anställer de som dels kommer att passa in i mitt företag men som också tillför någonting till deras arbetsgrupper. Varenda person jag anställt som haft till synes stora luckor i vår normala kompetensprofil har istället briljerat i fråga om att tillföra mångfald i den tekniska expertis vi jobbar med, och i energi för uppgifterna de tar sig an.

Man skulle kunna dra slutsatsen att en bra anställning mer handlar om förmåga att lära sig än den kompetensbank som kandidaten startar med.

- En god vilja att lära och en önskan att jobba inom ett nytt område är det som i slutänden är avgörande för mig, menar Magnus. Sen ska man självklart alltid vara öppen med att den junior som anställs också ska känna drivet och viljan att ta sig an nya utmaningar. Det är en långsiktig investering från båda sidor men det är viktigt att målet är ömsesidigt.

Magnus Janemyr

VD, Tritech Göteborg

VIDARE TILL ANDRA INLÄGG

Utveckla kod och bygga med Lego

Who created technology?

Kan man lära gamla hundar sitta?

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för så väl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.

Läs mer om Tritech

Läs mer om karriär på Tritech

Kika på lediga jobb och medarbetare