Det agila som inte syns


Som konsult inom mjukvaruutveckling idag är det en självklarhet att många projekt på ett eller annat sätt innefattar ett agilt arbetssätt. Inte helt ovanligt är att ordet Scrum används för benämning av detta arbetssätt. Beskrivningarna av ordet Scrum är många - en process, ett ramverk, en verktygslåda, en inställning, en vision. Uppenbarligen råder det vissa meningsskiljaktigheter kring vad Scrum egentligen innebär samt om det verkligen är applicerbart i alla situationer. "Vi har testat Scrum men det funkade inte", är till exempel en hyfsat vanlig sak att höra. Vad är det i sådana fall som har testats, och vad är som gör att detta (vad det nu än är) inte fungerar i vissa projekt? Låt oss undersöka saken.

Ordet Scrum är från början en term från rugbyn som beskriver den täta formation som teamet är positionerad i vid spelets start och där lagmedlemmarna förflyttar rugbybollen framåt genom att passa den mellan varandra. Vidare googling av ordet kokar ner i en presentation av en rad termer som beskriver arbetsgrupper (så som produktägare, scrum master och utvecklarteam) och processer (ni vet - sprintar, dagliga stå-upp-möten, retrospektiv, planering) samt att användning av dessa främjar utvecklingshastighet och så vidare. Ett ramverk för ideala, lyckade projekt alltså, det borde väl bara vara att implementera och köra? Eller? Nej, vi får ta oss en djupare titt.

Lite mer grävande visar att Scrum i själva verket baseras på något som kallas för det agila manifestet. Det agila manifestet består av en lång (lång!) lista av påståenden kring vilka tankesätt som ska belysas och prioriteras vid effektiv utveckling, och Scrum är bara en av många tillvägagångssätt för att realisera dessa påstående. Scrum har alltså i sig ingen egen förklaring på varför metoderna ska användas.

Åter till den projektmedlem som ansåg att Scrum inte fungerade. Kan det vara så att det i projektets fall fokuseras mer på metoderna än på bakgrunden till dessa? Att det inte räcker med att använda sprintar och ha dagliga stå-upp-möten om projektmedlemmarna överlag inte har tagit sig an anledningen till att genomföra dessa? Självklart kan det finnas projekt i sig, eller hela organisationer, där just Scrum kommer att vara svårt att implementera (hårdvaruutveckling, till exempel), men det kan ändå tyckas onödigt att förkasta ett helt ramverk och därigenom dess bakomliggande tankesätt. Kanske går det att strunta i vissa moment och bara koncentrera sig på tankesätten, eller göra en egen realisation anpassad för det nuvarande projektet. Att lyckas med agila projekt handlar (tror jag!) dels om att hitta rätt balans i val av processer men - framförallt - i att få hela teamet att förstå och själva ta sig an uppgiften.

Frida Lindberg

Systemutvecklare på Tritech

VIDARE TILL ANDRA INLÄGG

- Drönare som räddar liv?

- Learning is the new currency

- Utveckla kod och bygga med Lego

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för så väl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.

Läs mer om Tritech