Tritech i banbrytande samarbete med ASSA ABLOY Logistic Security Solutions

Det tekniska utvecklingshuset Tritech har samarbetat i ett banbrytande framtidsprojekt tillsammans med ASSA ABLOY Logistic Security Solutions, ett nystartat bolag inom ASSA ABLOY-koncernen som utvecklar lösningar för logistikbranschen.

Utmaningen har varit att ta fram hårdvara, molntjänster samt appar för att möjliggöra för låsägare att delegera ut digitala nycklar. En av de tilltänkta målgrupperna är företag som med hjälp av tjänsten skall kunna ta emot leveranser under obemannade tider. Tjänsten beräknas bli färdig under hösten och lika nytänkande som den blir att använda har man varit i sina arbetssätt under projektets gång. - ”Vägen fram till den nya tjänsten har varit annorlunda i jämförelse med hur det brukar se ut hos oss på ASSA ABLOY”. Säger Peter Stenlund, VD för ASSA ABLOY Logistic Security Solutions. ”I jämförelse med traditionella projekt som börjar med tydliga specifikationer har man i detta fall helt frångått kravspecifikationer och arbetat utifrån en prototyp för att samla in krav från berörda målgrupper för tjänsten. Det har varit en spännande resa som vi bara är i startgroparna på.” Tritechs VD, Åke Wernelind, är nöjd med de fria tyglar som delgetts i startfaserna. - ”Somliga projekt vi jobbar i har väldigt traditionella flöden medan detta är ett klockrent exempel på när vi får jobba mer fritt, tänka utanför ramarna och vara väldigt nytänkande och ”leana” i våra arbetssätt. Det är väldigt kul att vara med från starten som vi har med ASSA ABLOY. Vi ser fram emot att få fortsätta samarbeta in i produktens olika utvecklingsstadier för att fortsätta bibehålla den säkra och nytänkande standard som tjänsten har.” För pressmeddelandet i PDF-form inkl. kontaktuppgifter, klicka här.

Läs mer om tjänsten i vår artikel Framtidsnycklar med ASSA ABLOY.

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för såväl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.

Vidare till fler referenser.