Teknikkväll om Tensor Flow


Tritech arrangerar teknikkvällar som en del i nätverkandet där vi ständigt jobbar för att inspirera och dela kunskap med varandra. Denna teknikkväll hade temat “Tensor Flow” och arrangerades av kollegorna Viktor Selleby och Sebastian Magnusson.

I den inledande presentationen gick Viktor igenom de matematiska grunderna för neurala nätverk. Själva logiken bakom maskininlärning är faktiskt inte särskilt komplicerad och de flesta hängde med trots att det kanske var ett tag sedan många läste sin sista mattekurs. Syftet med presentationen var att visa att den här teknologin verkligen inte är någon magi, även om det ofta kan kännas så. Viktor visade sedan några exempel på kod som skrivits för att lära ett neuralt nätverk XOR med mer eller mindre hjälp av olika verktyg som finns tillgängliga för maskininlärning.

Efter Viktors presentation gick Sebastian igenom datasetet Iris, som skulle användas under kvällen, och det API i Tensorflow som heter Evaluators. Evaluators gör det väldigt lätt att snabbt komma igång och experimentera med maskininlärning genom att erbjuda “färdigbakade” lösningar som går att mata med träningsdata och träna på några få minuter vid sin egen dator. Webbplatsen för Tensorflow har också mängder av guider för både Evaluators och andra delar av Tensorflow, som gör det väldigt lätt att lära sig att använda de olika verktygen på egen hand.

Efter de två presentationerna var det dags för deltagarna att prova på att göra egna implementationer av Iris utifrån den kod som gåtts igenom tidigare och som löste XOR. Den förberedda koden gjorde att de flesta kunde komma igång snabbt och testa vad som hände när man ändrade på olika parametrar i algoritmerna. Det verkade som att kombinationen av att först få en genomgång av grunderna i neurala nätverk och sedan få leka med en enkel implementation gjorde att de flesta tyckte att maskininlärning kändes lite mindre mystiskt efter kvällens slut.

Under förberedelserna inför kvällen hittade vi en del användbara länkar. Här är några som är värda att titta på för den som är intresserad:

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system. Vi realiserar innovationer, tjänster och prylar inom IoT (Internet of Things).

Vi arbetar för såväl större etablerade bolag som start-ups. Vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt.

Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke.