Fossilfrihet kräver en politik för digitalisering


Tritech har tillsammans med ett antal branschkollegor medverkat till att ta fram en färdplan till ett Fossilfritt Sverige. Arbetet har nu överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport.

Vi uppmanar regeringen att vidta följande sju åtgärder:

1. Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition.

2. Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier.

3. Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leverantörer av fossilfria lösningar.

4. Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet.

5. Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement.

6. Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft.

7. Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation.

Punkterna och resonemangen bakom dem beskrivs detaljerat i Färdplanen.

Tre parallella klimatarbeten har fokuserats på; 1) optimerande av nuvarande system, 2) accelererande och 3) transformerande med helt nya systemlösningar som utvecklas och implementeras, inte minst med hjälp av nya affärsmodeller som möjliggörs av digitaliseringen.

Digitaliseringskonsulterna förbinder sig själva att:

1. Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045.

2. Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.

3. Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag.

Mats Bergmark (konsultchef) och Åke Wernelin (VD), som har medverkat från Tritechs sida, säger att använder vi kraften i digitaliseringen kan det leda till systemskiften som avsevärt minskar utsläppen. Nu gäller det att politiker och alla intressenter arbetar med att skapa förutsättningarna för att det ska ske genom nya affärsmodeller och innovativa lösningar. På Tritech är vi redan igång med flera projekt som på sikt arbetar åt rätt håll.

Branschkollegor som tillsammans färdigställt och skrivit under färdplanen:

Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB och Usify AB.

För ytterligare information:

Mats Bergmark, +46 733 35 23 60

Åke Wernelind, +46 703 70 97 24