Nästa grej är vår grej


Idag satsar, eller t.o.m. storsatsar, i princip alla företag och organisationer på ”Artificial Intelligence”, ”Machine Learning” och ”Deep Learning”, och dessa begrepp är mycket heta just nu. Bakom begreppen finns en stor bredd och kanske olika uppfattningar om vad det innebär, men området är med all säkerhet ”nästa grej”. Det gäller hos våra kunder, hos många konsultbolag på marknaden, hos startups och bland investerare. Ovanstående tekniker ligger nu i hajpläge och vi är nog alla överens om att det finns en växande marknad, även om delar av det kommer att ta tid och delar av det saknar tydliga affärscase - åtminstone idag. För att hitta sin egen del av marknaden behöver området brytas ned i delar.

Tritechs devis har under många år varit ”We turn technology into business” och senare har vi även lagt till ”Nästa grej är vår grej …”. Vi jobbar med teknik i framtidens produkter. Vi försöker att alltid rida på den vågen och investerar i både produktutveckling och kompetensutveckling inom områden vi satsar på.

AI on the edge” är ett av de underområden som man kan relatera till AI. I korthet innebär det att maskinerna och sensorerna (hårdvaran) blir smartare och kan ta sina egna beslut autonomt. Det krävs inte med nödvändighet någon molntjänst eller dataanalys i molnet. Maskinen eller sensorn tar själv sina beslut. Det kräver mer mjukvara i systemen, mer smarthet i mjukvaran, integration av färdiga tredjepartsprodukter och open source för just Machine Learning. Dessutom krävs det att man ska klara av strömsnålhet, litenhet, enkelhet. Mer kompetens på mindre plats och yta helt enkelt.

Tritech jobbar idag t.ex. med mönsterigenkänning, rörelsemönster hos både djur och människor, falldetektorer för äldre människor och smartare industrisystem som själva känner när det är dags att servas eller när vibrationerna blir för stora. Det är inget paradigmskifte på gång, i alla fall inte i någon större utsträckning, utan snarare en fråga om kumulativ utveckling där vi integrerar tredjepartsmjukvara, open source, smartare och mer kompetenta sensorer till nya system och produkter.

Allt det här innebär att flera av våra kunder nu kan börja göra affärer på andra sätt än vad de har gjort historiskt. Istället för att ”enbart” sälja produkter kan olika former av tilläggstjänster adderas till den rena produktförsäljningen. Det kommer betyda, i alla fall delvis, att nya och modifierade affärsupplägg etableras. Tekniken möjliggör detta på helt andra sätt idag: ”We turn technology into business”.

Vi ser en enorm potential inom AI och Machine Learning, där vår kunskap om inbyggda system, uppkopplade system och molntjänster är komponenter i nästa generations system och produkter. De olika delarna hänger intimt ihop och det krävs kunskap från alla delsystem, s.k. full stack development, för att färdigställa produkterna. Idag har Tritech också etablerade samarbeten med mjukvarubolag som har systemkomponenter för olika delar av kedjan och vi ser en stor marknadspotential framåt när alla nu ska göra sina system smartare, och nu ska det gå snabbt.

Är ni intresserade av att jobba med utveckling av framtida industriprodukter och system som är smarta, uppkopplade och kräver både hårdvara, mjukvara, integration av tredjepartsprodukter samt ett stort mått av matematik, kolla gärna in Tritechs nya annons för mjukvaruutvecklare med inriktning mot AI/ML.