Tritech mot ett rekordår


År 2019 kommer att bli ett rekordår för Tritech. Koncernen växer med mer än 20% från föregående år och vi ser ut att landa runt 200 mkr i omsättning. Lönsamheten är också på rekordnivå, vilket såklart är lika roligt!


Trots farhågor på marknaden om en konjunkturnedgång ser vi en organisk tillväxt som är fortsatt stark även för nästa år. Vi har vunnit strategiska projekt under året som ger oss affärer under längre tid och vi sitter i diskussioner kring ett par nya också. Detta gör att vi ser med tillförsikt på framtiden. Tillsammans med en synnerligen stark finansiell position gör att vi ser möjligheter i kommande marknad, även om det skulle komma konjunkturförändringar som kan innebära utmaningar för en del bolag. Då står vi redo att agera för eventuella förvärv eller andra offensiva satsningar!


Tack till kunder, anställda och samarbetspartners som fortsätter tro på oss

och som bidrar eller bara följer vår fortsatta framgångsresa


Tritech Technology Group | Hasse Wikman