Ett nygammalt samarbete

I januari 2020 köpte vi på Tritech upp FindOut Technologies. Logiken bakom detta beslut är ganska uppenbar, vi lyckades genom förvärvet utöka vår kompetens och vårt erbjudande inom högnivåprogrammering och visualisering. Vad som inte är lika uppenbart är dock hur Tritech och FindOut hänger ihop. De har nämligen båda formats av Peter Roos.

Men vem är då denna Peter? Jo, själv beskriver han sig lite skämtsamt som familjens svarta får. Han som växte upp i en konstnärsfamilj och som trots sitt sinne för form och bild blev ingenjör. Han pluggade på KTH och efter ett par år på det som idag är Mycronic började Peter på Tritech som bolagets första konsultchef. Året var då 1997.

Peter kom att få en nyckelroll både när det kommer till organisationskultur och affärsmässig utveckling. Han var ex. med och formulerade ett erbjudande som står sig starkt än idag. Att vi ska ta oss an både helhetsåtaganden och konsultuppdrag. Han fick även utstå en hel del spratt ifrån energirika anställda vilka fyllde hans kontor med ballonger och hissade upp hela hans arbetsplats i taket. Inklusive dörrmatta. En dörrmatta som faktiskt finns kvar på Tritech-kontoret än idag.

2004 ville Peter testa vad han kunde åstadkomma på egen hand och grundade då bolaget FindOut Technologies tillsammans med Dag Rende. Målet med FindOut var att jobba närmare kundens affärsprocesser. Peter kombinerade sitt sinne för bild och form med sin erfarenhet av produktutveckling, och fram växte en affärsidé om visualisering som verktyg för verksamhetsutveckling. Det Peter tog med sig från Tritech var kulturen, entusiasmen och vi-känslan samt tanken kring att kombinera helhetsåtaganden med vanliga konsultuppdrag. Idag har FindOut utvecklat två verktyg för visualisering, GapMap för innovationsstyrning och Dependency Map för beroenden i projekt.

2020 förvärvades FindOut Technologies av Tritech. Förutom en större portfölj har köpet inneburit ett nytt Linköpingskontor och fler kollegor som kommer vara med och forma vår företagskultur framåt. Nu ser Peter fram emot att tillsammans med nygamla kollegor få kombinera två fina verksamheters förmågor och kreativitet till nytta för kunderna.

Välkommen Peter och resten av FindOut-gänget!