5 tips till ett lyckat ex-jobb

”Se till att ska skriva om ett ämne du verkligen brinner för”, det är ett tips som i alla fall jag hört flera gånger. Men hur kommer man på ett bra ämne? Och finns det inte andra saker än att ämnet ska vara kul som det är viktigt att tänka på? Jo såklart, vi på Tritech har korsförhört våra f.d. ex-jobbare Andreas, August, Niclas och Douglas. Här kommer deras bästa tips!

1. Utgå ifrån det som du vill skriva om

Försök identifiera vad du tycker är kul och gå på mässor/webinars/events som är inriktade mot det, istället för generella studentmässor. Då får du träffa mer intressanta bolag som är nischade mot det du vill göra. August träffade exempelvis Tritech på ECS (Embedded Systems Scandinavia) då han visste att han gärna ville skriva mot ett företag som var duktiga på inbyggda system.

2. Se till att organisationen erbjuder stöd

Välj ett företag som har erfarenhet av att hantera ex-jobbare samt som låter dig skriva om det som du tycker är kul. Niclas och Douglas valde exempelvis att skriva via oss på Tritech för att vi har lång erfarenhet av ex-jobbare, samt lät dem skriva om det ämne och mot det företag de redan varit i dialog med.

3. Anpassa arbetet efter om du ska skriva själv eller med en partner.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, men vad är viktigt för dig? Att skriva själv innebär att du inte har någon partner att bolla med samt att du måste begränsa forskningsområdet i större grad. Andreas hanterade ensamheten genom att ha en nära dialog med sin handledare samt genom att ventilera med våra tre andra ex-jobbare här på Tritech. Skriver du däremot tillsammans med någon måste du kompromissa. Niclas och Douglas menar att deras samarbete fungerade bra för att de hade samma vision för ex-jobbet och hade erfarenhet av att jobba ihop.

4. Gör mycket efterforskningar redan innan du väljer ämne och begränsa dig.

Tänk på att allting tar tre gånger så lång tid och att det kan vara svårt att ändra ett ämne när du väl fått det godkänt av institutionen.

5. Utgå ifrån att någonting kommer att gå fel.

Det är garanterat något som inte kommer att gå som du har tänkt dig. Se därför till att du har en reservplan och gör en noggrann riskanalys där du skriver ned vilka kritiska moment som finns och vad som kan gå fel. Detta är något som var extra viktigt för Niclas och Douglas, som på grund av Covid-19 pandemin blev tvungna att arbeta om sin plan. De var då extra tacksamma för att deras handledare Thomas hade hjälpt dem identifiera kritiska moment redan från start.

Vill du söka ex-jobb till oss på Tritech så gör du det här: https://karriar.tritech.se/jobs/938461-exjobb-pa-tritech-technology