Tritech Technology går ihop med Prevas AB

2020 har varit ett spännande år för Tritech Technology. Året inledes med ett förvärv av FindOut Technologies, en lyckad sammanslagning som lett till ny specialistkompetens och ökad geografisk täckning med ytterligare ett kontor i Linköping. I natt blev det även klart att Tritech, tillsammans med systerbolagen Deva Mechaneyes och Filoprocess, går samman med Prevas AB.


Prevas är ett utvecklingshus med ett brett erbjudande inom produktionsutveckling och produktutveckling. Vi på Tritech ser fram emot att bidra med vår expertkompetens inom industriell IoT, avancerade inbyggda system och trådlös kommunikation – men också med applikationsutveckling, innovation, produkter och kompletta skräddarsydda hård- och mjukvarulösningar genom dotterbolagen Tritech Solutions och FindOut.

Det finns stora likheter mellan bolagen, både när det kommer till erbjudande och kultur, vilket vi hoppas kommer leda till synergier och ökat värde både för våra kunder och vår personal. ”Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner” säger Johan Strid, VD för Prevas AB.

Vi på Tritech ser detta som en stor möjlighet att stärka vår position på marknaden och utvecklas med de andra bolagen i koncernen. ”Tillsammans kommer vi skapa en grupp av företag som har ett oerhört starkt erbjudande, kombinerat med en mycket bra geografisk täckning och en kundbas som omfattar majoriteten av de största företagen i Sverige som har egen forskning och utvecklingsverksamhet” säger Dean Tosic, Koncern-VD för Tritech.

För oss på Tritech är det ”business as usual” i våra leveransprojekt och vår övriga verksamhet, både före och efter 4 januari då det formella samgåendet äger rum. Vi ser fram emot en sammanslagning och ett händelserikt 2021.