TRITECHS TJÄNSTER

Oavsett var du befinner dig i din produktutvecklingscykel har vi kompetensen att hjälpa dig att lyckas.

MJUKVARA INBYGGDA SYSTEM

Våra ingenjörer är specialister på realtidsoperativsystem och de flesta av marknadens processorfamiljer. Många gånger är lösningarna komplicerade genom att utrymmet är begränsat, funktionaliteten stor samt att produkten har specifika krav på prestanda och pris. Vi har stor vana av att utveckla strömsnålt, med krav på effektiv kod på liten "footprint". Vi jobbar i egna helhetsåtaganden, som experter och systemutvecklare i våra kunders utvecklingsprojekt.

När Tritech ansvarar för helheten arbetar vi enligt vårt egna verksamhetssystem med metodik som säkerställer snabbhet till marknaden, rätt kvalitet, testbarhet och förvaltningsbarhet samt automatisering av test och byggprocesserna. Vi har förståelse och erfarenhet av mjukvarulösningar som skall fungera autonomt i fält med extrema krav på tillgänglighet och möjligheter att uppgradera systemen på distans (ofta med krav på ”over the air” uppdatering av mjukvara).

 

Vi erbjuder utveckling av säkerhetskritisk programvara som motsvarar kraven EN50128, CENELEC, DO178-B, ISO26262.

TJÄNSTER

 • RTOS

 • Microprocessorer

 • Radio och radioprotokoll

 • Routing algoritmer och mesh teknik

 • IP kommunikation, IP6LoWPAN

 • Trådlösa protokoll såsom Zigbee och THREAD

 • Mobil kommunikation och modemmjukvara

 • Embedded Linux

 • Säkerhetskritiska system

 • Moderna metoder för mjukvaruutveckling som fungerar

 

APPLIKATIONSUTVECKLING

På Tritech har vi lång erfarenhet av att utveckla helhetslösningar, från hårdvara, via lågnivåprogram, till applikationsmjukvara, som knyter ihop inbyggda system med varandra och med användaren. Vi utvecklar hela vägen från idé till färdig produkt och arbetar helst testdrivet och agilt.

Tritech jobbar gärna i form av helhetsåtaganden, med ett team placerat hos kunden eller i våra egna lokaler alternativt som experter i våra kunders projekt. Vi uppskattar krävande kunder, och genom öppen dialog ser vi till att ni alltid vet var vi står och vart vi är på väg och vilka hinder som finns.

Uppkopplade system från ”device till moln” kräver systemtänk och många gånger finns färdiga byggblock för olika delar av ett komplett uppkopplat system. Systemkunnande och systemintegration blir allt viktigare i byggande av morgondagens uppkopplade lösningar.

 

Säkerhet blir också allt viktigare ju mer uppkopplade systemen blir, och design för säkerhet sker i samband med att produkten designas och utvecklas.  Vi följer gängse praxis och standarder för ”IoT säkerhet”. 

 

Oavsett om vi utför arbetet som ett team eller med en enskild expert, så kan vi alltid luta oss mot resten av Tritech.

TJÄNSTER

Tritech levererar experttjänster inom teknisk applikationsutveckling där vi jobbar med hela system ”från device till moln” och med utveckling i de flesta språken inom modern applikationsutveckling.

 

TEST OCH VERIFIERING - MJUKVARA

Tritech erbjuder experttjänster inom test och verifiering, från utveckling av teststrategi och testtekniker, enskilda testexperter till kompletta testteam för kortare eller längre åtaganden. Fokus ligger inom test och verifiering av inbyggd mjukvara och industriella applikationer ofta med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet. Test är alltid en integrerad del av utvecklingen och arbetssättet förutsätter en hög grad av automatisering.

Våra ingenjörer brinner för test och utveckling av mjukvara med hög kvalitet. Alla testingenjörer på Tritech är ISTQB certifierade på minst grundnivå. Vi erbjuder också våra kunder utbildningspaket för ISTQB kombinerat med testautomatisering och utveckling av testramverk.

TJÄNSTER

 • Kompletta testteam

 • Införande av testautomatisering

 • Utbildning inom test, ISTQB och testramverk

 • Testutvecklare från enhets- till systemtest

 • Testledare, för kortare eller längre åtaganden

 

ELEKTRONIKUTVECKLING

Vi har ett komplett utbud av tjänster som spänner över helhetsåtaganden, där vi tar ansvar från idé till färdig produkt, till specialist- och experttjänster i delar av värdekedjan. Vi åtar oss uppdrag på hemmaplan eller ute i kundernas verksamhet, korta såväl som långa uppdrag och projekt. I många fall går våra experter in som problemlösare och resultat måste snabbt komma fram. När Tritech ansvarar för helheten arbetar vi enligt vårt egna verksamhetssystem med metodik som säkerställer snabbhet till marknaden, hög kvalitet, tidig certifiering genom pre-compliance, fokus på industriell produktion och testbarhet, till rätt tillverkningskostnad.

Tritech har utvecklat flera hundra produkter för kunds räkning och vi vet vad som krävs för att massproducera elektronik. Vi har stor erfarenhet av industrialiserings och uppstart av produktion och bland våra referenser finner du att volymserier på upp till en miljon producerade enheter.

EXPERTTJÄNSTER INOM ELEKTRONIKUTVECKLING

 • Analog- och digitalkonstruktion

 • Radiokonstruktion

 • Kraftelektronik

 • Konstruktion av strömsnål elektronik

 • Batteriteknik

 • FPGA design

 • Kostnadsrationalisering av elektronik

 • Certifiering av hela produkter eller delsystem, inkl radiocertifieringar (t ex FCC)

 • Industrialisering och uppstart av produktion

 

TEST OCH VERIFIERING - HÅRDVARA

Vi erbjuder utveckling av automatiserade och semi-automatiserade testsystem för allt från radiobaserade produkter till säkerhetskritisk elektronik. Vi är specialister på test och verifiering av elektronik och produkter, från idé till produktion och förvaltning. Med kunskap om hela produktens livscykel och erfarenhet av många projekt har vi utvecklat en bred kompetens inom test och verifiering av elektronik. För många av de produkter vi utvecklar tar vi också fram produktionstestsystemen som gör att producerade produkter håller rätt kvalitet.

Vi erbjuder experttjänster för test och verifiering av elektronik från testtäckningsanalys och testbarhetsanalys till färdiga testsystem för utveckling och fälttester. Våra kunder återfinns ofta i sektorer där kraven är stora på säkerhet, tillförlitligt och tillgänglighet. Vi har metodik för att utveckla och testa säkerhetskritiskt såsom felträdsanalys, riskkälleanalys (”Hazard Analysis”), MTBF, MTTR, FMEA med flera metoder.

TJÄNSTER

 • Utveckling av testsystem

 • Utveckling av produktionstest

 • Experter inom ModelSim, LabVIEW & Analytic Approach

 • Testtäckningsanalys

 • Design for Test (DFT) och Design for Manufacturing (DFM)

 • Testautomatisering

 • Test av SIL-klassade system

 • Utbildning

Alla våra testingenjörer är ISTQB-certifierade.

 

LABB, MÄT OCH TEST

Vårt elektroniklabb är kärnan i de allra flesta av våra produktutvecklingsprojekt. Här utvecklar, anpassar och verifierar vi prototyper och produkter. Vi erbjuder avancerad felsökning av befintliga produkter. Vi åtar oss även lågvolymproduktion av elektronik. Vi kan certifiera elektronik för att din produkt ska kunna nå en marknad snabbt och kostnadseffektivt. Tester vi själva inte kan erbjuda i vårt eget labb leds av oss men genomförs hos våra partners och underleverantörer, såsom t ex komplexa radiotester och full certifiering av industriella produkter.

TJÄNSTER

 • EMC Immunitetstest

 • Klimatkammartest

 • Produktcertifieringar CE, FCC, and for specifik markets

 • Isolationstest

 • Prototyputveckling och lågvolymproduktion

 • Radio- och spektrumanalys

 • Signalintegritet

 • Utvärdering av elektronik

 • Antennkonstruktion och verifiering

 • 3D printning (för mindre mekaniska detaljer)

 

TEKNISK LEDNING

Inom Technology Management hjälper vi till att använda tekniken, baserat på det kunnande som finns hos hela Tritech vad gäller produkt- och tjänsteutveckling för industri. Typiska roller som vi tar oss an i kortare eller längre åtaganden är:

 • Projektledning och teknisk projektledning med båda fötterna på jorden, både tekniskt och affärsmässigt

 • Processförändring, t ex avseende arkitektur, utveckling, test, produktledning

 • Ledning eller stöttning i samband med teknikskiften

 • Ledtidsförbättringar i produktutveckling

 • Affärsutveckling  och skapande av affärsvärde

 • Underleverantörshantering

 

Samtlig kompetens vi erbjuder har relevant industriell erfarenhet och/eller specifik sektorkunskap och 10+ år relevant erfarenhet.

Många gånger omfattar en tjänst från Technology Management en start av samarbete som syftar till utveckling av produkt/lösning/system, en förändring i utvecklings- eller testmetodik (t ex införande av agila metoder eller automatiserade tester) eller övergång från en teknik till en annan (t ex från realtidsoperativ till Linux).

 

INDUSTRIELLA PLATTFORMAR FÖR INBYGGDA SYSTEM

Hårdvaruplattformar blir fysiskt mindre, men mer kraftfulla. Internetanslutning till minsta pryl gör att det ställs högre krav på säkerhet. Linux som miljö och operativsystem ökar i betydelse. Tritech kan leverera och ge support i ett antal frågor för att Du snabbt och effektivt kan komma igång med Ditt Linuxbygge, kontinuerligt supporta och vidareutveckla Din organisation, och snabbt erbjuda spetskompetens för att kunna lösa avancerade problem. Tritech har koncentrerat sig på bl.a. Yocto, WindRiver, Debian, Ångström och OpenEmbedded.

VI ERBJUDER EN HEL SERIE PAKETERADE TJÄNSTER & LÖSNINGAR INOM INDUSTRIAL GRADE LINUX

 

Design Review och Arkitektur
I samband med start erbjuder Tritech en paketerad tjänst för designstudie eller design review, för att snabbare komma igång eller få en ”second opinion” på en lösning/design.

 

Jump Start Service
För att snabbt komma igång med dina miljöer med mål att de skall kunna underhållas med minimal ansträngning. Tritech har ett färdigt paket baserat på Yocto, GIT, Jenkins, etc med Vagrant-script som sätter upp färdiga miljöer på några timmar i stället för veckor. Miljön stöder agila metoder som Continuous Integration och har testverktyg för enhets- och systemtest inbyggt.

 

Hårdvarunära test och testutveckling
För Linuxsystem via Tritechs Test Framework med Continuous Integration för enhets- och systemtest inkl automatiserade byggen och releaseprocess.

Industrialisering av Plattformsbyggen
Vi kan snabbt ta fram industrialiserade processer för plattformsbyggen via vår egen distribution Linux by Tritech, Lb3T, (baserat på Yocto).

Expert till förfogandeVid specade frågor kan vi garantera svar på kvalificerade tekniska frågor, genom vårt nät av Linuxexperter. Ett första svar kan ges inom 48 timmar, som sedan kan leda till en leverans på plats för att identifiera och lösa uppkomna problem.

Support & Förvaltning
Som en naturlig följd av en implementation supportar och förvaltar Tritech Linuxplattformar. Tritech håller kompetens på ett antal referensplattformar. Den bastjänsten kan sedan anpassas för den specifika kunden. Nyckelord för en kostnadseffektiv och högkvalitativ förvaltning är tillgång till målmiljön och överenskommelser vilka förändringar i hårdvara som påkallar mjukvaruförändringar, nya kärnor samt test och verifiering.

Specifika Experttjänster
Och mer generella tekniska tjänster för kortare eller längre åtaganden för att snabba upp leveranser, lösa tekniska utmaningar, trouble shooting och effektivisering, i samband med systemuppgraderingar, porteringar eller mer generell utveckling/förvaltning. Nyckelord är t ex kernel, bootloaders, drivers, protokollstackar, boot time effektivisering, power management, …

User Interface
För industriella tillämpningar baserat på QT, inklusive integrationer mot back end system och hårdvara.